Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Zonklayan Bileşenli Çift Yıldızlar Çalıştayı

Prof. Dr. Osman DEMİRCAN

image

Prof. Dr. Osman DEMİRCAN, 1949 yılında Çanakkale’de fakir bir ailede doğdu, ilk ve yüksek öğretmen okullarını inşaatlarda çalışarak Lisans öğrenimiyle beraber 1971 yılında tamamladı. Ögrencilik yıllarında Ege Üniversitesi Gözlemevi'nde de çalışan Osman Demircan, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra İngiltere Manchester Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora öğrenimini yakın çift yıldızların modellenmesi üzerine yaptı. 1978 yılında aynı yerde doktora üstü çalışması sırasında Apollo Projesinden burs aldı. 1979-1981 yılları arasında Bingazi, Libya Üniversitesi Fizik Bölümü'nde alt yapıyı hazırlayarak Astronomi öğretimini başlattı. 1982-1989 yılları arasında ODTÜ Fizik Bölümü'nde Fizik ve Astronomi derslerini verdi. Bu dönemde yaptığı bilimsel araştırmalar için Rektörlükten ve TÜBİTAK'tan Bilim Teşvik ödülleri aldı, hâlâ etkin çalışan bir öğrenci topluluğunu kurdu ve öğrenci etkinlikleri için 40-cm'lik bir teleskop içeren Gözlemevi binasının kurulmasına ve Gözlemsel Astronomi etkinlikleri planlamasına önayak oldu. Bu arada bir yıl boyunca Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü'nde Gözlemsel Astronomi dersleri verdi. 1989-1999 yılları arasında Ankara Üniversitesi Gözlemevi'nde ve Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde etkin çalışan araştırma grubuyla Rektörlükten, Prof. Dr. Mustafa PARLAR Vakfı'ndan ve Türk Hava Kurumu'ndan bilim teşvik ödülleri aldı.

Prof. Dr. Osman DEMİRCAN, 1980'li yılların başından bugüne "Ulusal Gözlemevi" fikrinin, kurulmasının ve etkin kullanımının her aşamasında etkin rol almıştır.

Prof. Dr. Osman DEMİRCAN, Ekim 2012'de emekli olduğu ve 2016 yılına kadar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fizik ve kurucusu olduğu Astronomi ve Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümlerinde çalıştı. Üniversitenin yönetiminde her düzeyde görev üstlendi. Üniversite'de Gözlemsel Astronomi'nin gelişmesi için Rektörlüğün de desteği ile Ulupınar Köyü yakınında Çanakkale'ye 10 km uzakta üniversite Gözlemevi'nin kurulmasını sağladı. Bugün Gözlemevi'nde 30, 40, 60 ve 122-cm çaplarında 4 teleskop çalıştırılmaktadır.

Prof. Dr. Osman DEMİRCAN,  emekli oluncaya kadar Ulupınar Gözlemevi'nin kurucu müdürü olmuş ve Onsekiz Mart Üniversitesi'nde, Astronomi ve Astrofizik çalışmalarının ivmelenmesinin öncüsü olmuştur. Akademik yaşamı boyunca Prof. Dr. Osman DEMİRCAN otuz kadar ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı düzenlemiş, onlarca uluslararası toplantıya bilimsel katkı sunmuş, binlerce lisans öğrencisi, otuz kadar lisans üstü öğrencisi yetiştirmiş, örnek kişiliğiyle sayısız öğrencinin hayatına dokunmuştur. Astronomi ve Astrofizik alanında 300 kadar ulusal ve uluslararası bilimsel yayın ve 10‘un üzerinde kitap ile literatüre önemli katkıda bulunmuştur. Özellikle 2017-2022 yılları arasında meslektaşı Prof. Dr. Edwin BUDDING ile birlikte yazdıkları, dünya üniversitelerinin kütüphanelerine giren "A Guide to Close Binary Systems" kitabı, bu alanda kullanımına hâlâ gereklilik duyulan Prof. Dr. Zdenek KOPAL'in 1959 tarihli "Close Binary Systems"  kitabının güncellenmiş halidir.

Prof. Dr. Osman DEMİRCAN, birçok bilimsel projeyle ülkemizde bilimin gelişimine katkı sunmuştur. Uluslararası literatüre yaptığı katkı yanında, ülkemiz üniversite yapısının gelişiminde de dekanlık, rektör danışmanlığı ve rektör yardımcılığı gibi görevlerde hizmet vererek aktif olarak katkı sunmuştur. Prof. Dr. Osman DEMİRCAN emeklilik döneminde sosyal sorumluluk projeleri üstlenmiş, Suluca Bilim Kampının kuruculuğunu yapmış, Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Çanakkale şubesinin ve Mavi Bilye Doğada Eğitim Gezginleri yürüyüş grubunun kurucu başkanlığını yürütmüştür. Prof. Dr. Osman DEMİRCAN akademik çalışmalarıyla ve bilim toplum etkinlikleriyle ülkemizin aydınlık yürüyüşünde ön saflarda yer almaya devam etmektedir.